Všeobecné obchodní podmínky

Internetový obchod https://nikashop.cz/

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (Dále “Podmínky”) společnost Veronika Kononenko, se sídlem Kobližná 10/64, 602 00, Brno, identifikační číslo: 14423006, DIČ: CZ14423006, (Dále “Prodavač”) vydáno v souladu s § 1751 odstavec 1 Zákon č 89/2012 Svatý. Akt, občanský zákoník, se změnami (Dále “občanský zákoník”).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na jejím základě (Dále “Smlouva o prodeji”), uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (Dále “Kupující”) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://nikashop.cz/ (Dále “Internetový obchod”).

1.3 Podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny převážně v českém a ruském jazyce, pokud se strany nedohodnou na jiném jazyce. Smluvní vztah se řídí českým právem v aktuálním znění.

1.4 Tyto Podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z nich vyplývající pouze mezi Prodávajícím a Kupujícím – individuální, který není podnikatelem a smlouvu uzavírá výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

1.5 Prodávající může změnit či doplnit znění Podmínek v souladu s § 1752 Zákon č 89/2012 Svatý. Akt, občanský zákoník. Změny obchodních podmínek musí být kupujícímu oznámeny prostřednictvím webových stránek prodávajícího, zejména, podle adresy https://nikashop.cz/ v Obchodních podmínkách, s datem účinnosti nových Smluvních podmínek a možností náhledu předchozí verze.

Druhá strana má právo změny odmítnout, v případě smlouvy, uzavřena na dlouhou dobu k opětovnému provedení, a závazek z tohoto důvodu ukončit do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti nových podmínek.

 1. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1 Prezentace zboží, uvedené v internetovém obchodě https://nikashop.cz/, nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy, slouží pouze pro informační účely., a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (káď), je-li za takovou daň odpovědný prodávající (káď), bez poštovného a balného. Cena, uvedené na zboží, je konečná cena zboží. Do té doby platí cena zboží, v době, kdy je zobrazen v internetovém obchodě https://nikashop.cz/.

2.3 Internetový obchod https://nikashop.cz/ obsahuje také informace o nákladech na určitém místě, související s balením a dodáním zboží v rámci jeho dodání na území České republiky.

2.4 Výdaje, související s balením a dodáním zboží do České republiky, vždy uvedeno před odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek tohoto internetového obchodu. Cena je kalkulována dle veřejných a soukromých ceníků dopravních společností v závislosti na hmotnosti, způsob platby a způsob doručení, vybrané v objednávkovém formuláři.

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující právo na změnu objednávky a úpravu údajů, které zadal do objednávky, a také zkontrolovat správnost zadaných údajů.

2.6 Výdaje, vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonický rozhovor, náklady na připojení k internetu atd.) na straně Kupujícího nese Kupující.

2.7 Kupující objednává zboží následujícími způsoby:

 1. A) kupující “dodává” objednané zboží do košíku internetového obchodu, stisknutím tlačítka “Přidat do košíku”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud se zaregistroval v předchozí fázi v internetovém obchodě https://nikashop.cz/.

b) kupující “dodává” objednané zboží do košíku internetového obchodu, stisknutím tlačítka “Přidat do košíku”, bez nutnosti účtu kupujícího a registrace.

2.8 Kupující odešle objednávku prodávajícímu, stisknutím tlačítka “Objednat”. Všechny informace, uvedeno v objednávce, uzná prodávající za správné. Kupující potvrzuje, který správně vyplnil všechny požadované údaje, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při vytváření objednávky a, stisknutím tlačítka “Objednat”, souhlasí s těmito podmínkami. Zaškrtávací políčko se používá pro potvrzení a souhlas.

2.9 Všechny objednávky, zaslané kupujícím prodávajícímu, jsou pro prodávajícího považovány za závazné.

2.10 Ihned po odeslání objednávky Prodávajícímu, Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem na uvedený kontakt, uvedené kupujícím v objednávce nebo v uživatelském účtu internetového obchodu https://nikashop.cz/, ve které se Kupující registroval. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy..

2.11 Po obdržení objednávky od Kupujícího má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, změny a úpravy údajů v objednávce, Pokud nějaké jsou.

2.12 Vyžaduje-li to povaha objednávky, Prodávající má právo kontaktovat kupujícího a požádat ho o součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází až po potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení objednávky a zašle jej na e-mailovou adresu, specifikované kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technického výpadku na straně Prodávajícího, zjevně nesprávné zobrazení cen u zboží nebo kombinace slev, způsobující minimální cenu objednávky v internetovém obchodě, Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží či služby za uvedenou cenu, a to ani v případě potvrzení objednávky nebo úhrady bankovním převodem. (kreditní karta, bankovním převodem nebo jiným způsobem platby).

2.15 Tyto obchodní podmínky platí pouze při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu https://nikashop.cz/.

 1. Cena

3.1 Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady, související s dopravou, úprava produktu (pokud jej prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě) následujícími způsoby:

 • hotově nebo kreditní kartou při doručení, v místě převzetí zboží
 • bankovním převodem prostřednictvím platebního systému Stripe

3.2 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží, stejně jako výdaje, související s balením a dodáním zboží. Pokud není výslovně uvedeno jinak, kupní cena zahrnuje i náklady, související s dodáním zboží.

3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti je cena zboží splatná při převzetí nebo v den dodání zboží.. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do několika dnů po uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen převést kupní cenu spolu se sjednaným označením na bankovní účet prodávajícího.. Závazek kupujícího je splněn připsáním odpovídající částky kupní ceny na účet prodávajícího.

3.5 V souladu s ustanovením §1820 1.q občanského zákoníku, Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou obdobnou platbu, pokud to povaha zboží nevyžaduje a prodávající a kupující se nedohodli jinak. Za zálohu se nepovažuje úhrada kupní ceny zboží před jeho expedicí..

3.6 Případné slevy z ceny a slevy z kupní ceny zboží nelze kombinovat, pokud prodávající nerozhodne jinak. O případné kombinaci slev je kupující vždy informován, slevy atd.. a konečnou cenou zboží před odesláním objednávky.

3.7 Daňový doklad vystaví prodávající až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím zaslán kupujícímu e-mailem., uvedené kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předané kupujícímu při osobním převzetí zboží na území prodávajícího a/nebo zaslané kupujícímu spolu se zbožím.

3.8 Prodávající může využít systém přizpůsobení ceny identitě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování podle předem stanoveného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena Kupujícímu, Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího..

3.9 Když, je-li předmětem závazku mezi Prodávajícím a Kupujícím poskytování digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi, které nejsou dodávány na hmotném nosiči, Spotřebitel výslovně souhlasí se zahájením plnění před uplynutím lhůty pro ukončení smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká právo na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1837(l).

 1. Dodávka zboží

4.1 Cena dodání zboží je vždy uvedena v objednávce a následném potvrzení., vydané Prodávajícím, v souladu s uvedeným způsobem a typem doručení.

4.2 Kupující je povinen zboží v místě převzít, uvedeno v objednávce; jinak Kupujícímu hrozí nedoručení zboží a jeho vrácení Prodávajícímu. V případě následného opětovného dodání na žádost Prodávajícího, Kupující akceptuje náklady na opětovné doručení do výše původní ceny..

4.3 Kupující je povinen si zboží po převzetí zboží od přepravce pečlivě prohlédnout, zkontrolovat, Není poškozený obal nebo samotný produkt?. Nesouhlasí-li kupující s převzetím zboží, musí o tom neprodleně informovat dopravce. V případě zjištění závad na obalu nebo na samotném výrobku není kupující povinen zboží od přepravce převzít.

4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od přepravce, kupující nabývá vlastnické právo a veškeré související povinnosti. Po převzetí zboží kupujícím přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

4.5 Zboží je dodáno kupujícímu:

Prostřednictvím společnosti Česká pošta​ (Česká pošta)

Na adresu, specifikované kupujícím v objednávce.4.6 Osobní poplatek se neplatí.

4.7 Zboží je obvykle doručeno přepravci v rámci 2 pracovní dny.

4.8 Kupující, který si při objednání zboží zvolil formu doručení samododáním na prodejně, musí zboží vyzvednout do několika dnů. Prodávající informuje kupujícího o možnosti osobního odběru zboží, zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo zavoláním.

4.9 Prodejce uvádí, že digitální obsah, který prodávají, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi poskytují funkčnost s hardwarem a softwarem, který se běžně používá s digitálním obsahem, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi stejného druhu, bez nutnosti je převádět (kompatibilita), nebo s hardwarovým a softwarovým vybavením, odlišné od toho, který se běžně používá s digitálním obsahem, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi stejného druhu (kompatibilita), které jsou prodávajícímu známy nebo které, jak lze rozumně očekávat, musí být prodávajícímu znám.

 1. Účet kupujícího

5.1 Kupující, registrovaný v internetovém obchodě https://nikashop.cz/, získá přístup k účtu kupujícího, pomocí kterého může vytvářet objednávky zboží. Pokud funkčnost obchodu umožňuje objednávat zboží bez registrace, kupující může objednávat zboží i bez registrace.

5.2 Při registraci uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, Kupující je povinen aktualizovat údaje v uživatelském účtu nebo o tom neprodleně informovat prodávajícího. Data, vyplněné kupujícím, jsou považovány za jediné a správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a nemá právo předávat tyto údaje třetím osobám, pokud to udělá, pouze na vlastní odpovědnost. Operátor webu https://nikashop.cz/ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v zašifrované podobě.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit účet kupujícího, zejména pokud jej Kupující déle aktivně nevyužívá 12 měsíce, jakož i v případě porušení povinností kupujícího z kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek nebo jiné obchodní smlouvy s provozovatelem stránek https://nikashop.cz/.

5.6 Operátor webu https://nikashop.cz/ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, zejména v případě plánovaných odstávek, aktualizace nebo chyby.

 1. Zrušení kupní smlouvy

6.1 V souladu s ustanovením § 1837 občanský zákoník, Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

 • Od poskytování služeb, pokud by byly vykresleny v plném rozsahu
 • v případě plnění za úplatu, pouze v případě, že plnění začalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a obchodník spotřebitele před uzavřením smlouvy poučil, tím plněním zaniká právo na odstoupení od smlouvy
 • dodání zboží nebo služeb, jehož cena závisí na výkyvech na finančním trhu, nezávisí na vůli podnikatele, a které mohou nastat během storno lhůty
 • dodávka alkoholických nápojů, jehož cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, s rezervou, že doručení může být provedeno až po třiceti dnech, a jehož skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu, nezávisí na vůli podnikatele
 • zásobování zbožím, zhotovené podle požadavků spotřebitele nebo s přihlédnutím k jeho osobním potřebám,
 • dodání zboží a zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží s krátkou životností, které jsou ze své podstaty po dodání nenávratně smíseny s jiným zbožím
 • nouzové opravy nebo údržbu, být držen na místě, specifikuje spotřebitel na jeho přímou žádost; Tento, nicméně, se nevztahuje na opravy., jiné než požadované, nebo na dodání zboží, jiné než náhradní díly, potřebné pro opravu nebo údržbu,
 • dodání zboží v uzavřeném obalu, které ze zdravotních nebo hygienických důvodů není vhodné vrátit po, jak je spotřebitel otevřel
 • nastavení zvuku- nebo vizuální záznam nebo počítačový program v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • doručování novin, periodika nebo časopisy, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávku,
 • ubytování, přeprava zboží, pronájem vozidel, jídlo nebo zábava, má-li být smlouva splněna k určitému datu nebo v určité lhůtě, uzavřené na základě veřejné dražby podle jiného zákona, kde může být spotřebitel fyzicky přítomen
 • dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, po zahájení exekuce; v případě plnění za úplatu, začalo-li s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl informován, že právo na odstoupení od smlouvy tak zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle čl 1824 (1) a (2) nebo články 1828(3) a (4)(2) Zákon č 89/2012 občanský zákoník, se změnami.

6.2 Pokud případy neplatí, uvedené v odstavci 6.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek pro ukončení kupní smlouvy, Kupující má právo, v souladu s čl 1829, směřovat 1, občanský zákoník, odstoupit od kupní smlouvy v rámci 14 dní po obdržení zboží.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena nebo obsahuje více částí (nebo zboží), které jsou dodávány v pravidelných intervalech, Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od doručení posledního dílu (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno v této lhůtě (ne později 14 dnů po obdržení poslední části nebo položky objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl 1829 (1) občanský zákoník, Prodávající je povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu v termínu 14 dní po obdržení zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, jakým způsobem bude zboží vráceno prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu, který nesmí být poškozen, mají známky nadměrného používání, nesmí být znečištěné nebo jinak poškozené. V případě nadměrného používání, nad rámec použitelného, Kupující musí také vrátit Produkty v původním obalu. Kupující odpovídá obchodníkovi pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím, jiné než toto, nutné poznávat přírodu, vlastnosti a funkčnost produktu.

6.7 Pokud Prodávající nabízí více možností dodání zboží, dále v případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu, poštovné je kupujícímu vždy vráceno nejlevnějším způsobem dopravy dle této možnosti. Tato částka je následně prodávajícím vrácena kupujícímu proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny..

6.8 Prostředky jsou vráceny Kupujícímu stejným způsobem, jak byly prodávajícím přijaty, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

6.9 Pokud objednávka obsahuje dárek od Prodávajícího, Kupující není povinen odstoupením od kupní smlouvy prodávajícímu vrátit dárek.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno na doručovací adresu, specifikované v těchto podmínkách, nebo emailovou adresu: nikashopnails@gmail.com, nebo jiný komunikační kanál, používané Prodávajícím. Prodávající zároveň kupujícímu neprodleně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete použít formulář, poskytnuté prodávajícím a uvedené na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zaslán současně s potvrzením objednávky., a také k dispozici ke stažení samostatně na webových stránkách https://nikashop.cz/.

6.12 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do doby převzetí zboží kupujícím. Může to udělat při mnoha příležitostech, Například, pokud dojdou zásoby, byla zastavena dodávka zboží od výrobce nebo dodavatele, nebo z důvodu vyprodání zásob, stejně jako v jiných případech, vzniklé zaviněním třetí osoby.

6.13 V případě odstoupení Prodávajícího od Kupní a prodejní smlouvy, Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího e-mailem, telefon nebo jiný komunikační kanál. Jakékoli peníze přijaté od Kupujícího, včetně nákladů na dopravu, musí být prodávajícím vráceno stejným nebo jiným způsobem, specifikované Kupujícím.

6.14 Pokud je předmětem závazku mezi Prodávajícím a Kupujícím poskytování digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi, které nejsou dodávány na hmotném nosiči, lhůta pro odstoupení od smlouvy končí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li kupujícímu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu předán fyzický nosič, pak je kupující povinen na požádání a na náklady prodávajícího bez zbytečného odkladu předat věcný nosič prodávajícímu. Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče do čtrnácti dnů ode dne zániku závazku. Kupující se zároveň musí zdržet jeho užívání v souladu s § 2389o, odstavec 2 Zákon č 89/2012 Svatý. Akt, občanský zákoník, se změnami.

6.16 Kupující nenese žádné náklady, související s odstoupením od kupní smlouvy, pokud předmětem kupní smlouvy bylo dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi, které nebyly dodány na hmotném nosiči, a Prodávající je dodal před datem expirace, ačkoli to Kupující výslovně nepožadoval nebo to výslovně neuznal, že jeho právo na odstoupení zaniká, nebo Prodávající nepředložil Kupujícímu důkaz v souladu s § 1824a, odstavec. 1, Občanský zákoník ČR. 1 a 2 nebo § 1828 odstavec. 3 a 4 Zákon č 89/2012 Sb, občanský zákoník, se změnami a doplňky.

6.17 Kupující není povinen uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Práva, vyplývající ze špatného výkonu

7.1 Práva, vyplývající z nesprávného výkonu, řídí ustanoveními paragrafů 1914-1925, 2099-2117 a § 2161-217b zákona č. 89/2012 Svatý. Akt, Občanský zákoník s novelami, stejně jako zákon č. 634/1992 Svatý. Akt, Zákon o ochraně práv spotřebitelů v platném znění.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu v příp, pokud je zboží při převzetí vadné. Zejména, Prodávající odpovídá kupujícímu za, že v okamžiku převzetí zboží Kupujícím:

 • výrobek má vlastnosti, dohodnuté mezi stranami, a v případě neexistence dohody – vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával, s přihlédnutím k povaze produktu a na základě jejich reklamy,
 • zboží vhodné pro daný účel, pro který, podle prodejce, musí být používán nebo pro které se zboží tohoto druhu běžně používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo vzorkům, byla-li jakost nebo provedení zjištěno ze smluveného vzorku nebo vzorků,
 • zboží má odpovídající množství, míra nebo váha,
 • výrobek odpovídá zákonným požadavkům.

7.3 Projeví-li se vada do dvanácti měsíců od převzetí, počítá, že věc byla v době převzetí vadná.

7.4 Pokud to povaha produktu nebo služby umožňuje, kupující má právo vyzkoušet nebo předvést funkčnost zboží.

7.5 Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu po, jak by to mohl odhalit včasnou kontrolou a náležitou péčí, soud mu právo nedává, zaručena doložkami o špatném provedení. Pokud je vada skrytá, totéž platí, jako by vada byla oznámena bez zbytečného odkladu poté, jak to mohl kupující při přiměřené péči zjistit, nejpozději však do dvou let od dodání zboží.

7.6 Pokud je výrobek vadný, což znemožňuje užívání zboží obvyklým způsobem, kupující může uplatnit právo prodávajícího z nesprávného plnění (“Nárok”) a poptávka:

 • odstranění vady dodáním nového výrobku bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranit vadu opravou zboží
 • ukončení smlouvy.

7.7 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • má výraznou vadu, což znemožňuje jeho použití běžným způsobem,
 • nelze-li výrobek používat pro opakované vady, stejně jako vady / nedostatky po opravě,
 • v případě velkého počtu závad (3 a více defektů),
 • z prohlášení prodávajícího nebo okolností, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.8 Kupující musí písemně informovat prodávajícího, jaké právo uplatnil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady Prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující odstranění vady, který se ukázal jako neporazitelný.

7.9 Až do, dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, Prodávající může chybějící právní vadu dodat nebo odstranit. Jiné vady může prodávající odstranit dle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; tato volba by kupujícímu neměla způsobit nepřiměřené náklady.

7.10 Kupující nemůže uplatnit práva, garantované body o nedostatečné kvalitě, pokud v době převzetí o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo na adrese sídla a sídla podniku, umožňuje-li to povaha a druh zboží.

7.12 Prodávající je povinen písemně vyrozumět kupujícího o výsledku posouzení reklamace..

7.13 Kupující má právo uplatnit práva, garantované body o nedostatečné kvalitě, do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Zboží. nicméně, jedná-li se o zboží s uvedeným datem spotřeby, v tomto případě se lhůta zkracuje do data expirace, uvedeno na obalu.

 • Mimosoudní řešení sporů

8.1 Spory mezi prodávajícím a kupujícím se řeší u obecných soudů.

8.2 Podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, vyplývající z kupní smlouvy. Předmět, oprávněna k mimosoudnímu řešení sporů, je Česká obchodní inspekce na adrese: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti nabídky, najdete na https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů poskytuje Evropské spotřebitelské centrum České republiky (ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, najdete na https://evropskyspotrebitel.cz/ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 smlouvy, vyplývající z těchto Podmínek a kupní smlouvy uzavřené podle nich mezi Kupujícím a Prodávajícím, v případě vstupu cizí osoby, se řídí zákony České republiky. Tím však nejsou dotčena práva Kupujícího v souladu s Pravidly. (EU) № 593/2008 Evropský parlament a Rada pro právo, vztahující se na smluvní závazky.

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakýchkoli jiných poruch v provozu internetového obchodu prodávající neodpovídá za nemožnost vyřízení objednávky.

9.3 Odchylná ujednání mohou být sjednána v kupní smlouvě, které mají v tomto případě přednost před ustanoveními těchto podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti, upraveno předchozí verzí Všeobecných obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 12.01.2023.

 • Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu https://nikashop.cz/ a definuje základní podmínky a způsob uplatnění reklamace kupujícím ohledně vad výrobku.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Svatý. Akt, občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Svatý. Akt. o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád upravuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – individuální, nepodnikatel, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatné odborné činnosti.

10.2 Kupující je povinen se před objednáním zboží seznámit se všeobecnými podmínkami a postupem při vyřizování reklamací, ale ne později, jak se s nimi Kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://nikashop.cz/, kdy kupující potvrdí souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi zaškrtnutím příslušného políčka při samotném vytváření objednávky. Není-li toto pole označeno, nelze objednávku Kupujícího odeslat.. Prodávající/provozovatel webu https://nikashop.cz/ eviduje objednávky Kupujícího, také upevnění značky ve výše uvedeném rámečku.

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím se považuje za akceptaci reklamačního řádu a obchodních podmínek..

10.4 Kupující je povinen prokázat skutečnost nákupu zboží v internetovém obchodě https://nikashop.cz/, zejména, daňový doklad, vydané Prodávajícím.

10.5 Pro urychlení reklamačního řízení může kupující popsat vady na výrobku a zvolit způsob vyřízení reklamace..

10.6 Pokud je objednávka rozdělena nebo obsahuje více částí (nebo zboží), které jsou dodávány v pravidelných intervalech, Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od doručení posledního dílu (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno v této lhůtě (ne později 14 dnů po obdržení poslední části nebo položky objednávky).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu za, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména, Prodávající odpovídá kupujícímu za, že v okamžiku převzetí zboží Kupujícím:

 • výrobek měl vlastnosti, dohodnuté mezi stranami, a v případě neexistence dohody – takové vlastnosti, které byly prodávajícím nebo výrobcem popsány nebo kupujícím očekávány s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy,
 • zboží vhodné pro daný účel, pro který, podle prodejce, musí být používán nebo pro které se zboží tohoto druhu běžně používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo vzorkům, byla-li jakost nebo provedení zjištěno ze smluveného vzorku nebo vzorků,
 • zboží má odpovídající množství, míra nebo váha,
 • výrobek odpovídá zákonným požadavkům.

10.8 Projeví-li se vada do dvanácti měsíců od převzetí, pak se to zvažuje, že věc byla v době převzetí vadná.

10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo na adrese sídla a místa podnikání, umožňuje-li to povaha zboží. Adresa pro přijímání reklamací zboží: nikashopnails@gmail.com.

10.10 Prodávající je povinen písemně vyrozumět kupujícího o přijetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamačního posouzení..

10.11 Tento reklamační řád upravuje nároky z vad, vznikající u Zboží do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí nebo v rámci zajištění kvality (Například, prodloužená záruka).

10.12 Tento reklamační řád se nevztahuje na produkty s určeným datem spotřeby ve smyslu odstavce 10.15 těchto Podmínek.

10.13 Pokud Prodávající neodstraní nebo odmítne vadu včas, Kupující může požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a, tvé volby, vypořádání poptávky v souladu s ustanovením odst 6.6 Podmínky prodejce.

10.15 Kupující má právo uplatnit právo na uplatnění reklamace vad, vznikající ve Zboží, do dvaceti čtyř (24) měsíce od převzetí. nicméně, pokud se nejedná o produkt s uvedeným datem spotřeby, v tomto případě se lhůta zkracuje do data expirace, uvedeno na obalu.

10.16 Na žádost kupujícího je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit, v jakém rozsahu a jak dlouho budou jeho povinnosti v případě vadného plnění trvat. Povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění jsou minimálně v rozsahu, ve kterém trvají povinnosti výrobce v případě vadného plnění.

10.17 V případě potřeby musí prodávající v potvrzení vysvětlit srozumitelnou formou obsah tohoto, hlasitost, podmínky odpovědnosti, jakož i postup při výkonu práv z toho vyplývajících. Prodávající musí v potvrzení také uvést, že další práva Kupujícího, související s nákupem zboží, není ovlivněn.

Nesplnění těchto povinností nemá vliv na platnost potvrzení.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 12.01.2023 pan.

Dodací adresa pro odeslání zpětné vazby: nikashopnails@gmail.com.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu https://nikashop.cz/

 1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​”) obchodní společnosti ​Veronika Kononenko, se sídlem ​Kobližná 10/64, 602 00, Brno, identifikační číslo:​ 14423006, DIČ: CZ14423006, (dále jen„​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://nikashop.cz/​(dále „​jen internetový obchod​”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://nikashop.cz/​ v Obchodních podmínách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.

Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

 1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1​ ​Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​https://nikashop.cz/​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://nikashop.cz/.

2.3 Internetový obchod https://nikashop.cz/​ ​také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

 • A) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka „Přidat do košiku​”, ​prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě ​https://nikashop.cz/
 • b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​„​Přidat do košiku”,​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​„​Objednejte si​​”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „​Objednejte si​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu ​https://nikashop.cz/​, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://nikashop.cz/

 1. Cena

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému:Proužek

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

3.8. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.

3.9. V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l).

 1. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:

 • Prostřednictvím společnosti(v):​ Česká pošta​
 • Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce

4.6 ​Osobní odběr není zpoplatněn.

4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do ​2 ​pracovních dnů.

4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do​ ​ dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

4.9 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

 1. Zákaznický účet

5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě ​https://nikashop.cz/​, může získat přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.

5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://nikashop.cz/​ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://nikashop.cz/.

5.6 Provozovatel webu ​https://nikashop.cz/​ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 A 2 nebo § 1828 odst. 3 A 4. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do ​14 dnů ​od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. V případě nadměrného užívání nad rámec Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na ​doručovací​ adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: nikashopnails@gmail.com​, popřípadě jiným komunikačním kanálem využívaným prodávajícím. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílám současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese​ https://nikashop.cz/.

6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

6.14 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu. Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku. A zároveň se kupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.16 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle § 1824a odst. 1 A 2 nebo § 1828 odst. 3 A 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad),
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

 1. Mimosoudní řešení sporu

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/​a​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 12.01.2023.

 1. Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​https://nikashop.cz/​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://nikashop.cz/​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​https://nikashop.cz/ ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://nikashop.cz/​ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ​nikashopnails@gmail.com.

10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​12.01.2023

Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​nikashopnails@gmail.com.